Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z osad > Kosov

Kosov

Osada Kosov je další historickou osadou z konce XIV. století. V objektu č. p. 12 (bývalý mlýn) se částečně dochovala technologie.

P1030387.JPGP1030405.jpgP1030385.JPG

P1030400.JPGP1030404.jpgPICT0853.JPG

 

ZPRÁVY O DĚNÍ V OSADĚ

Tříkrálová sbírka 2019 v Kosově

Také v letošním roce probíhala v Kosově a přilehlé chatové osadě Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek byl určen potřebným - seniorům a matkám v tísni. Třem  skupinkám koledníků (Jan a Ondřej Koubovi, Anna, Terezie a Barbora Havlíčkovy, Lucie Horská, Kristýna Mácová, Šimon a Beáta Levých) se podařilo vykoledovat 4.672 Kč. Všude, kde malým koledníkům otevřeli, byli vítaní a většinou obdarováni také sladkostmi a ovocem za obětovost, s níž za velmi nepříznivého počasí koledovali. Za štědrost všem dárcům patří velké díky. Petra Horská a Vladimíra Havlíčková, vedoucí skupinek koledníků

TS Kosov 1.jpgKosov 3.jpg       TS Kosov 2.jpg

 

Tříkrálová sbírka 2018 v  Kamenném Újezdě a v přináležejících osadách

I v letošním roce probíhala v naší obci i v některých okolních osadách Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek byl na jedné straně určen na pomoc zařízení starajícímu se o seniory (domov svatého Františka ve Veselí nad Lužnicí), na druhé straně maminkám a jejich dětem, které se ocitly v nouzi (Charitní domov svatého Dominika Savia v Prachaticích) V Kosově se zapojily do sbírky dvě skupinky králů a vykoledovaly 4 868.

Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost. Velmi si jí vážíme. Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily, i vedoucím skupinek – jejich maminkám, které si vzaly malé koledníky na starost.

Zároveň bychom chtěli poděkovat vedení obce za stálou a aktivní podporu této tradiční charitativní akce.

Detailní informace o průběhu sbírky v Kamenném Újezdě a v okolí vč. fotografií můžete zhlédnout na webových stránkách kamennoújezdské farnosti http://farnost-kamenny-ujezd.webnode.cz/

Za vedoucí skupinek Vladimíra Havlíčková

TS Kosov 6.1.2018 se zvonicí.JPGTS Kosov 6.1.2018.JPG

Kosovský občasník č. 16

Kosovský občasník č. 15

 

Tříkrálová sbírka 2017

Kosově koledovali Anna a Terezie Havlíčkovy, Julie a Lucie Horských, Jan Kouba a Matyáš Kysela pod vedením p. Horské a p. Havlíčkové a v pokladničkách bylo 4.084 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a vlídné přijetí malých králů. Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily.

P1017368.JPGP1017377.JPG

 

Dětský den v Kosově

V nedělí 5. června se od tří hodin odpoledne konal v Kosově již tradiční dětský den. I když se kolem ozývalo hřmění a předpověď počasí slibovala silné bouřky, zněl kosovskou návsí jen výskot dětí a cinkání hudebních nástrojů, které si děti samy vyrobily. Dětský den totiž byl tentokrát ve znamení hudby (např. poznávání lidových písniček, vyrábění hudebních nástrojů nebo jejich poznávání), což  bylo téma, které letos pro děti připravily paní Koubová  a paní Horská a kterým na jednotlivých stanovištích pomáhaly i další maminky. Jiné zase napekly dobroty, přinesly výpěstky ze zahrádek a děti se osvěžily i ovocem a pochutnaly si na opečených špekáčcích - občerstvení, které jsme mohli zakoupit díky finančnímu příspěvku Obecního úřadu v Kamenném Újezdě.

Mimořádnou a stále obsazenou atrakcí se stal skákací hrad, který pro osadní děti zajistil od E.ONu  také obecní úřad, jemuž bychom touto cestou velmi rádi za všestrannou a stálou podporu našich osadních aktivit poděkovali.

Vydařeného dětského dne se zúčastnilo na 30 dětí se svými rodiči, kteří této akce využili také jako příležitosti k sousedskému popovídání. Domů se všichni spokojeně rozcházeli až ve večerních hodinách.

DD KOSOV 5.6 (17).jpg

 DD KOSOV 5.6 (14).jpgDD KOSOV 5.6 (20).jpg

 

Tříkrálová sbírka 2016

Začátkem ledna se konala v Kosově již počtvrté Tříkrálová sbírka. Dvě skupinky dětských koledníků pod vedením paní Horské a paní Havlíčkové koledovaly pro potřebné lidi v Jihočeském kraji (bližší informace o konkrétních projektech naleznete v prosincovém čísle Zpravodaje) a setkávaly se s vlídným přijetím i štědrostí místních obyvatel. Malými králi byli letos - Jan Kouba, Sofie Havlová, Julie a Lucie Horských, Anna (doprovázela koledníky na flétnu), Terezie a Barbora Havlíčkovy. A kolik se podařilo vykoledovat?  4 471 Kč! Za Vaši štědrost Vám, Kosovští, srdečně děkujeme!

Poděkování patří i dětem, které se s velkým nadšením do koledování zapojily, a vedoucím skupinek, které si vzaly malé koledníky na starost.

Tříkrálovka Kosov 2016 II.jpg

TS 2016 III Kosov.jpg

 

TS 2016 Kosov.jpg

 

Kosovský občasník č. 14 

Kosovský občasník č. 13

 

Fotoreportáž z obnovy kosovské zvoničky na podzim roku 2014

Bližší informace o opravě zvoničky najdete v Kosovském občasníku č.12 a č.13, které jsou uveřejněny na webu obce v oddílu Zpravodaje.

Zvonek před opravou:

 

Zvonek po opravě:

 

 

 

Tříkrálová sbírka:

 

Dění v Kosově - vánoce 2014

Kosovský občasník č. 11

Kosovský občasník č. 10

 

Nad Kosovem létali draci

V pátek 18. října v podvečer se na svahu nad Punčochou mezi domy sešly děti se svými rodiči a za krásného slunného a zároveň větrného počasí společně pouštěli draky. Byl to opravdu pěkný pohled na modrou oblohu, kterou křižovali pestrobarevní draci.

Až se děti nabažily pouštění draků, tvořily pod vedením paní Magdy Koubové zajímavé podzimní obrázky za využití přírodních materiálů a pak si za pomoci svých maminek děti vyrobily svícínky. Za příspěvek na zakoupený materiál patří náš dík Obecnímu úřadu v Kamenném Újezdě.

Po odpoledni naplněném zábavou i tvořením se děti a dospělí občerstvili teplými nápoji, jablečným koláčem i výtečnou dýňovou polévkou.

 

Dětský den a bourání májky v Kosově

V sobotu 8. června se v Kosově konaly dvě akce, které lze zařadit již mezi tradiční aktivity kosovských občanů. Nejprve se uskutečnil „dětský den“ pro malé obyvatele Kosova a v podvečerních hodinách jsme pak bourali za velkého zájmu přihlížejících májku.

Dětské odpoledne jsme zahájili v 15 hodin a přálo mu po vydatných deštích konečně i slunečné počasí. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže – od střelby ze vzduchovky přes dovednostní úkoly až po ukusování želatinových žížal.

Děti se také mohly vyřádit na trampolíně, ale především na skákacím hradě, jež sponzorsky zapůjčila Raiffeisen stavební spořitelna; za prokázané dovednosti a znalosti pak získaly odměny (čokoládové medaile a termoláhve), které jsme mohli zakoupit díky finančnímu příspěvku Obecního úřadu Kamenný Újezd. Drobné občerstvení pro účastníky sportovně zábavného odpoledne jsme získali od T. Lavičky, J. Haismana a L. Havla - Velkoobchod a distribuce cukrovinek, za což všem jmenovaným patří velký dík!

Stejně tak patří poděkování i všem, kteří se organizačně ujali práce na přípravě soutěží – např. M. Koubová, M. Šubjak, M. Marková, T. Kotvald a další. Jak se kosovským dětem, jejich rodičům i návštěvníkům pestré odpoledne líbilo, můžete zhlédnout prostřednictvím odkazu na fotografie P. Horské:

https://picasaweb.google.com/kosovaci/DetskeDenKosov862013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOPKn9_pz7uEoAE&feat=directlink

Vladimíra Havlíčková

Kosovský občasník č. 9

 

Tříkrálová sbírka 2013 v Kosově

Před Vánocemi chodil Kosovem opět Mikuláš se svou družinou (i s pekelnou kozou), pak si Kosováci mohli na předvánočním setkání zazpívat koledy, ochutnat cukroví a punč a děti ozdobily stromek vedle senového betlému svými ozdobami. A vánoční čas tentokrát dovršila a zakončila v neděli 6. ledna 2013 Tříkrálová sbírka, která se konala přesně na svátek Tří králů.

Tříkrálová sbírkaV Kosově se sbírka organizovala poprvé; jejím hlavním pořadatelem je již více než dvacet let Charita (a pro Kosov je hlavním organizátorem místní Charita v Boršově nad Vltavou, kde pro nás veškerou administrativu vyřizovala paní Petra Horská, za což jí děkujeme).

Tři králové – Maruška Srpová, Adam Slavík a Aninka Havlíčková – koledovali vedení betlémskou hvězdou (Terezka Havlíčková) i přes nepříznivé deštivé počasí. Po chvíli je již doprovázely i další místní děti, takže se stávalo, že občas koledovalo i osm králů. Bylo to velmi přátelské odpoledne, velký dík patří všem, kteří otevřeli svoje dveře  a přispěli podle svých finančních možností do kasičky na dobrou věc. Děkujeme i za sladkosti, jimiž byli malí koledníci leckde obdarováni.

A kolik se v Kosově a Rančicích vykoledovalo na charitativní aktivity? (Ano, i v Rančicích, neboť i tam tři králové ve večerních hodinách zavítali.) Tak to se dozvíme 14. ledna, až v Boršově na místním obecním úřadě pokladničky rozpečetí a spočítají, kolik jejich útroby ukrývají. A my se to dozvíme v únorovém čísle kamennoújezdského  Zpravodaje.

Ještě jednou všem přispěvším srdečně děkuji, velmi si jejich příspěvku vážíme.

Vladimíra Havlíčková, vedoucí skupinky koledníků

 

https://picasaweb.google.com/kosovaci/1TSKosov?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIjbubzo3oeJ_AE&feat=directlin

 

http://www.kosov-cb.cz/

Kosovský občasník č. 8

 

Tvořivé odpoledne

V sobotu odpoledne (15.9.) se na kosovské návsi uskutečnilo tvořivé odpoledne pro děti i jejich rodiče. Díky finanční podpoře Obecního úřadu v Kamenném Újezdě mohly být zakoupeny různé materiály a potřeby pro tuto aktivitu. Děti nejprve vysypávaly jáhlami, čočkou, mákem atp. předlohy obrázků nebo si tvořily podle své fantazie obrázky vlastní. Poté maloval na kameny, zdobily přinesené skleničky nebo si procvičovaly jemnou motoriku navlékáním korálků. Zájemci si rovněž mohli složit jednoduché origami. K dispozici dětem také byly obvyklé sportovní a zábavné potřeby, které využíváme při organizování dětských dnů. Během tvoření se přítomní občerstvili švestkovými muffinami, borůvkovým koláčem nebo výtečnou dýňovou polévkou, které připravily místní maminky. Při chladném počasí zahřál i čaj s medem.

https://picasaweb.google.com/kosovaci/KosovskeTvoriveOdpoledne?authuser=0&feat=directlink

 

Kosovský občasník č. 5

Kosovský občasník č. 6

Kosovský občasník č. 7

 

Dětský den v Kosově

V sobotu 2. června se v Kosově na návsi konal dětský den. Již od rána se mohly děti vyřádit      na skákacím hradě, který jim tu byl k dispozici, a od půl čtvrté odpoledne probíhaly vlastní soutěžní disciplíny. K tradičnímu chytání rybiček a házení kroužků letos přibyly i zcela nové soutěže - nejvíce pobavilo střílení ze vzduchovek nebo shazování míčků  z lahví pomocí stříkaček. Téměř třicítka dětí se zaujetím soutěžila a poté využila skákací hrad, zapůjčenou
venkovní trampolínu a možnost projet se na koni. Za odměnu dostaly děti různé sladkosti, pastelky či jiné drobnosti. Nakonec si opekly párky a dětský radostný křik se ještě dlouho večer nesl návsí. Dětskému odpoledni přálo i počasí navzdory nepříznivé předpovědi.
Velký dík patří také sponzorům, kteří na realizaci dětského dne přispěli -
Obecní úřad Kamenný Újezd, pan Milan Slavík, Vrakoviště Kosov, Citro bar-restaurant, MVE Zlatá Koruna.

Dětský den v Kosově

Dětský den v Kosově

Dětský den v Kosově

 

Velikonoce v Kosově

Fotoreportáž z vánoční akce v Kosově: https://picasaweb.google.com/kosovaci/AdventniKosovskeRozjimani?authuser=0&authkey=Gv1sRgCO_y34CMusHc8gE&feat=directlink
 

Kosovská náves zní dětským smíchem

Dětí v Kosově přibývá. Na téměř sto obyvatel tu žije přes dvacet dětí. Je to příjemné zjištění. A ještě příjemnějším zjištěním je, že si to toho všímá také Obecní úřad v Kamenném Újezdě, pod nějž naše osada spadá. Již před pěti lety na návsi nechal postavit houpačky se skluzavkou a letos k nim přibyla vahadlová houpačka; obec vyměnila stávající opotřebované houpačky       za nové, zakoupila i pískoviště, které bude na návsi instalováno na jaře roku 2012, a také se obecnímu úřadu podařilo získat od obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. pružinovou houpačku a velmi potřebný a vzhledově moderní stůl s lavicemi. Na kosovské návsi tak vyrůstá herní prostranství pro děti a mládež, ale i místo, na němž se setkávají i maminky se svými nejmenšími ratolestmi.

Mikulášská nadílka v Kosově

Adventní setkání kosovských rodin

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.kamenny-ujezd.cz

Registrujte se zde

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

570578