Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenný Újezd

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Kamenném Újezdu

 

BŘEZEN – ŘÍJEN (letní provoz)

LISTOPAD – ÚNOR (zimní provoz)

Středa

   15,00 – 18,00

15,00 – 17,00

Pátek

   08,00 – 11,00

08,00 – 11,00

Sobota

   09,00 – 11,00      

   (jen každá poslední sobota v měsíci)       

zavřeno

Z důvodu nařízené karantény je sběrný dvůr do 7.4.2020 uzavřen.

Sběrný dvůr bude znovu otevřen ve středu 8.4.2020 v době od 12,00 do 18,00 hod.

Od 15.4.2020 bude standartní letní provoz bez omezení.

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE.JPG

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

Pravidelný týdenní svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se provádí každou středu. Do popelnice je zakázáno dávat horký (i teplý) popel a biologický odpad - v případě porušení zákazu nebude odpad vyvezen. Během vánočních svátků proběhne svoz komunálního odpadu bez omezení.

Svoz plastového odpadu (v označených pytlích) bude ve stejném rozsahu jako v minulých letech, a to každou poslední středu v měsíci – tj.:     

29.1., 26.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. a 30.12.2020

Svozový vůz pro likvidaci plastů jezdí v nepravidelném čase, v rozmezí od cca 6,30 do 18,00 hodin. Pytle s plasty tudíž doporučujeme vyndavat před dům brzy ráno, nejlépe den před ve večerních hodinách.

Uložení použitého oblečení, obuvi a dalšího textilu je možné do speciálních sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na těchto stanovištích:    

  • za budovou Obecního úřadu Kamenný Újezd                                        
  • v ulici 5. května (naproti panelákům)
  • na ploše před "sběrným dvorem"

Uvedený sběr odkládejte do kontejneru suchý, čistý a zabalený v plastovém pytli.

Na stanovišti za budovou obecního úřadu a před sběrným dvorem  je umístěn rovněž kontejner na sběr drobného kovového odpadu, před sběrným dvorem je také kontejner na drobný elektroodpad.

Informace o placení místních poplatků v roce 2020

Na úvod upozorňujeme na novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2019, která je k dispozici na webových stránkách obce:

https://www.kamenny-ujezd.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Pro placení místních poplatků za odpad a za psy, popř. nájemné z hrobů obec preferuje bezhotovostní úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 101631442/0300 nebo 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31.5.2020 byla na tento účet připsána. Zároveň žádáme, aby poplatky na rok 2020 hrazené převodem z účtu byly převáděny až po 1. lednu 2020!

 

Pro rok 2020 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*
Krasejovka 20* Bukovec       21*  
Milíkovice  22* Březí    23*  
Radostice      24*     Opalice 25*
Rančice   26* Kosov 27*

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!

Variabilní symbol musí být vždy minimálně 4místný, u jednomístných č.p. bude přidávána nula vlevo od čísla, např. Krasejovka č.p. 1 bude mít VS 2001.

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty).

Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než 1.500,- Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději do 31.5. a 30.11.2020

Místní poplatky mohou občané platit i na pokladně obecního úřadu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou od 20. ledna 2020, a to pouze v úředních hodinách, tj.:

  Pondělí       7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Středa    7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Pátek     7,30 – 11,30          ---

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 25 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí žadatel prokázat. Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Roční sazby místních poplatků pro rok 2020 dle OZV č. 1/2019 platné od 1.1.2020:

Výše místních poplatků za odpad na rok 2020

Místní poplatky

Sazba

Poznámka

Odpad

Trvale hlášená osoba do 69 let

(Ročník narození 1951 – 2019)

500,-

Za děti narozené  v roce 2020 se poplatek v tomto roce neplatí

Trvale hlášená osoba od 70 let výše

(vč. osob narozených v průběhu roku 1950)

250,-

Úleva dle čl. 25, odst. 3b)

OZV 1/2019

Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího), které žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí nemá vlastní příjem a nedosáhlo věku 18 let

0

Osvobození dle čl. 25, odst. 2a) OZV 1/2019

Rekreační objekt

500,-

 

 Ostatní osvobození a úlevy jsou podrobně popsány v OZV č. 1/2019

 

                                                     

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

ASEKOL 

ASEKOL - environmentální vyúčtování za rok 2018

Recyklace

Osvědčení o úspoře emisí 

 

Červený kontejner  před sběrným dvorem v obci:

Červený kontejnerČervený kontejner

Třídění odpadu

Důležité informace:

Kam s vaším odpadem?
Kam s ostatním odpadem?
Co se dějem s vytříděným odpadem?

Certifikat_EBA_56259[1].pdf

 

Kompostárna

V kompostárně je možné ukládat biologický odpad. Samotný prostor komostárny bude sice oplocen, ale občané kamenného Újezda budou mít možnost odevzdat biologický odpad na místě, kde bude cedulemi vymezen prostor, kam daný odpad odložit (i mimo provozní dobu

Provozní řád kompostárny

asekol.pdf