Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Kamenném Újezdu

 

BŘEZEN – ŘÍJEN (letní provoz)

LISTOPAD – ÚNOR (zimní provoz)

Středa

   15,00 – 18,00

15,00 – 17,00

Pátek

   08,00 – 11,00

08,00 – 11,00

Sobota

         09,00 – 11,00      

 (jen každá poslední sobota v měsíci)       

zavřeno

V sobotu dne 26.10.2019 je poslední den sobotního provozu v tomto roce. Od 1.11.2019 bude zahájen zimní provoz.

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

Pravidelný týdenní svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se provádí každou středu. Do popelnice je zakázáno dávat horký (i teplý) popel a biologický odpad - v případě porušení zákazu nebude odpad vyvezen.

Svoz plastového odpadu (v označených pytlích) bude ve stejném rozsahu jako v minulých letech, a to každou poslední středu v měsíci – tj.:     

30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. a 25.12.2019

Během vánočních svátků proběhne svoz komunálního odpadu bez omezení.

Uložení použitého oblečení, obuvi a dalšího textilu je možné do speciálních sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na těchto stanovištích:    

  • za budovou Obecního úřadu Kamenný Újezd                                        
  • v ulici 5. května (naproti panelákům)
  • na ploše před "sběrným dvorem"

Uvedený sběr odkládejte do kontejneru suchý, čistý a zabalený v plastovém pytli.

 

Na stanovišti za budovou obecního úřadu a před sběrným dvorem  je umístěn rovněž kontejner na sběr drobného kovového odpadu, před sběrným dvorem je také kontejner na drobný elektroodpad.

 

Placení poplatků za svoz a likvidaci odpadu v roce 2019                                        

Pro placení místních poplatků za odpad  obec preferuje bezhotovostní úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31.5.2018 byla na tento účet připsána.

Pro rok 2019 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*19
Krasejovka 20*19   Bukovec       21*19  
Milíkovice  22*19 Březí    23*19  
Radostice      24*19     Opalice 25*19
Rančice   26*19 Kosov 27*19

 * = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!         

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty).

Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než 1.500,- Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději do 31.5. a 30.11.2019.

Místní poplatky mohou občané platit i v hotovosti do pokladny OÚ od 21. ledna 2019, a to pouze v úředních hodinách, tj.:

            každé pondělí a středu                     7,30 – 11,30                12,30 – 17,00

            každý pátek                                      7,30 – 11,30                         ---

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 24 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí žadatel prokázat (např. nájemní smlouvou apod.). Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Výše místních poplatků pro rok 2019 dle OZV č. 1/2012 platné od 1.1.2013:

  • odpad:                                  500,- Kč/trvale hlášenou osobu/rok                                                                                                          500,- Kč/rekreační objekt/rok

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

ASEKOL.png 

ASEKOL - environmentální vyúčtování za rok 2018

Recyklace.png

Osvědčení o úspoře emisí 

 

Červený kontejner  před sběrným dvorem v obci:

935.jpg936.jpg

ČK.png

 

Důležité informace:

Kam s vaším odpadem?
Kam s ostatním odpadem?
Co se dějem s vytříděným odpadem?

Certifikat_EBA_56259[1].pdf

 

Kompostárna

V kompostárně je možné ukládat biologický odpad. Samotný prostor komostárny bude sice oplocen, ale občané kamenného Újezda budou mít možnost odevzdat biologický odpad na místě, kde bude cedulemi vymezen prostor, kam daný odpad odložit (i mimo provozní dobu

Provozní řád kompostárny

asekol.pdf