Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Odpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce

28.10.2017 je poslední sobotní provoz v roce 2017.

Novinka

- červený kontejner bude umístěn před sběrným dvorem v obci.

asekol1.jpgasekol2.jpg

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Kamenném Újezdu

Březen - říjen:                každá pracovní středa 15:00 - 18:00 hod.      

                                        každá poslední sobota v měsíci 9:00 - 11:00 hod.

Listopad - únor:              každá pracovní středa 15:00 - 17:00 hod.       

Uložení použitého oblečení, obuvi a dalšího textilu je možné do speciálních sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na těchto stanovištích:    

  • za budovou Obecního úřadu Kamenný Újezd                                        
  • v ulici 5. května (naproti panelákům)
  • na ploše před "sběrným dvorem"

Uvedený sběr odkládejte do kontejneru suchý, čistý a zabalený v plastovém pytli.

Na stanovišti za budovou obecního úřadu je umístěn rovněž kontejner na sběr drobného kovového odpadu.

Pravidelný týdenní svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se provádí každou středu. Do popelnice je zakázáno dávat horký (i teplý) popel a biologický odpad - v případě porušení zákazu nebude odpad vyvezen.

Svoz plastového odpadu (v označených pytlích) bude ve stejném rozsahu jako v minulých letech, a to každou poslední středu v měsíci – tj.:     

25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11. a 27.12.2017

31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 25.7., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11. a 26.12.2018

 

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu v roce 2017

Pro placení místních poplatků za odpad obec preferuje bezhotovostní úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31. 5. 2017 byla připsána na uvedený účet.

Platbu proveďte nejdříve v lednu 2017.

Pro rok 2017 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek:                      11*17                                                                            Krasejovka                  20*17              Bukovec          21*17              Milíkovice             22*17                            Březí                           23*17              Radostice        24*17             Opalice                  25*17                             Rančice                       26*17              Kosov             27*17

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty). Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než 1.500,- Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději do 31. 5. a 30. 11. 2017.

Místní poplatky mohou občané platit i v hotovosti do pokladny OÚ od 16. ledna 2017, a to pouze v úředních hodinách, tj.:

každé pondělí a středu                      7,30 – 11,30                12,30 – 17,00

každý pátek                                       7,30 – 11,30                         ---

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 24 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí žadatel prokázat (např. nájemní smlouvou apod.). Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Výše místních poplatků za svoz a likvidaci odpadu je dle OZV č.1/2012 platné od 1.1.2013:

500,- Kč/trvale hlášenou osobu/rok

500,- Kč/rekreační objekt/rok

 

Důležité informace:

Kam s vaším odpadem?
Kam s ostatním odpadem?
Co se dějem s vytříděným odpadem?

Certifikat_EBA_56259[1].pdf

 

Kompostárna

V kompostárně je možné ukládat biologický odpad. Samotný prostor komostárny bude sice oplocen, ale občané kamenného Újezda budou mít možnost odevzdat biologický odpad na místě, kde bude cedulemi vymezen prostor, kam daný odpad odložit (i mimo provozní dobu

Provozní řád kompostárny

asekol.pdf

uspory_2015.jpg