Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Všechny níže uvedené dokumenty jsou ve formátu pdf.

Povinně zveřejňované informace

Platné místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od 

Poznámka

Vyhláška č. 2/2004 - o pravidlech pro pohyb psů ......

09.10.2004

 
Vyhláška č. 1/2005 o závazných částech územních plánu obce Kamenný Újezd

21.09.2005

 
Vyhláška č. 2/2009 - požární řád obce

01.11.2009

 
Vyhláška 1/2011 - oznámení o vydání změny č. 2 ÚP obce Kamenný Újezd

08.07.2011

 
Vyhláška č. 2/2012 - o vodném a stočném

01.01.2013 

 
Vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kamenný Újezd

01.04.2015 

 do 31.12.2021
Vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

 
Vyhláška č. 1/2023 - o místních poplatcích

01.01.2024

 
Vyhláška č. 2/2021 o místních poplatcích

01.01.2022

 do 31.12.2023
Řád veřejného pohřebiště obce Kamenný Újezd

01.08.2020

 

 

Jednací řády

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

 

Usnesení zastupitelstva - volební období 2022 - 2026

 

Přehled hlasování k jednotlivým usnesením

Usnesení:  č. 1, č. 2, č. 3, č.4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11

 

Usnesení zastupitelstva - volební období 2018 - 2022

 

 

Přehled hlasování k jednotlivým usnesením

Usnesení: č. 1č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6č. 7,  č. 8, č. 9, č. 10,  č. 11, č. 12, č. 13č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18