Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Platné místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od 

Vyhláčka č. 20 - o vytvoření a použití prostředků FRB

28.05.1999

Vyhláška č. 23 o řádu veřejného pohřebiště

11.09.2002

Vyhláška č. 2/2004 - o pravidlech pro pohyb psů ......

09.10.2004

Vyhláška č. 1/2005 o závazných částech územních plánu obce Kamenný Újezd

21.09.2005

Vyhláška č. 2/2009 - požární řád obce

01.11.2009

Vyhláška 1/2011 - oznámení o vydání změny č. 2 ÚP obce Kamenný Újezd

08.07.2011

Vyhláška 1/2012 - o místních poplatcích

01.01.2013 

Vyhláška č. 2/2012 - o vodném a stočném

01.01.2013 

Vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kamenný Újezd

  01.04.2015 

Evidence právních předpisů obce Kamenný Újezd

 

Jednací řády

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

 

Usnesení zastupitelstva - volební období 2018 - 2022

 

Přehled hlasování k jednotlivým usnesením

Usnesení: č. 1č. 2, č. 3, č. 4, č. 5,

 

Usnesení zastupitelstva - volební období 2014 - 2018

 

Přehled hlasování k jednotlivým usnesením

Usnesení.: č. 1,  č. 2č. 3č. 4,  č. 5 , č. 6, č. 7č. 8č. 9, č.10č. 11č. 12, č. 13, č. 14  + Hlasování k jednotlivým bodům plánu investic a oprav na rok 2018, č. 15, č. 16, č. 17