Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Místní poplatky

Místní poplatky

 

Informace k placení místních poplatků v roce 2024

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - platná od 01.01.2022

Výše místních poplatků pro rok 2024 dle OZV č. 1/2023 platné od 1.1.2024:

Místní poplatky

Roční sazba

Poznámka

Odpad

Trvale hlášená osoba do 69 let (ročník narození 1955 – 2023)

700,- Kč

Za děti narozené  v roce 2024 se poplatek v tomto roce neplatí

Trvale hlášená osoba od 70 let výše (vč. osob narozených v průběhu roku 1954)

350,- Kč

Úleva dle čl. 26, odst. 3b)            OZV 1/2023

Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího), které žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí nemá vlastní příjem  a nedosáhlo věku 18 let

0,- Kč

Osvobození dle čl. 26, odst. 2b) OZV 1/2023

Studující (mimo okres CB a CK)  a bydlící mimo místo svého trvalého pobytu

350,- Kč

Úleva dle čl. 26, odst. 3a) OZV 1/2023

Nutno doložit potvrzením z ubytovacího zařízení nebo nájemní smlouvou.

Trvale hlášená osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu            z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště

0,- Kč

Osvobození dle čl. 26, odst. 1a) OZV 1/2023

Nutno doložit úhradu poplatku za odpad v městě/obci současného bydliště

Rekreační objekt

700,- Kč

 

Pes

První pes

200,- Kč

 

Druhý a každý další pes (držitel do 65 let)

500,- Kč

Od ročníku narození držitele 1960 výše

Druhý a každý další pes (držitel nad 65 let)

300,- Kč

Do ročníku narození držitele 1959 včetně

Vyhrazené parkovací stání (u rodinných a bytových domů)

960,- Kč

Pouze na povolení rady obce

 

Pro placení místních poplatků za odpad a za psy, obec preferuje bezhotovostní úhradu.

Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 101631442/0300 nebo 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31.5.2023 byla na tento účet připsána. Zároveň znovu žádáme, aby poplatky na rok 2022 hrazené převodem z účtu byly převáděny až od ledna 2023!

Variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*
Krasejovka 20* Bukovec       21*  
Milíkovice  22* Březí    23*  
Radostice      24*     Opalice 25*
Rančice   26* Kosov 27*

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!

Variabilní symbol musí být vždy minimálně 4místný, u jednomístných č.p. bude přidávána nula vlevo od čísla, např. Kosov č.p. 1  bude mít VS 2701.

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ uvádějte jméno a adresu poplatníka, a to především u domů s více byty a v případě, že za poplatníka platí z účtu jiná osoba. Z přijaté platby musí být zřejmé, za koho je úhrada provedena. Platba, kterou nebude možné identifikovat, bude vrácena zpět na účet plátce. Rodiny,   u nichž činí součet poplatků za odpad více než 2.100,- Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději do 31.5. a 30.11.2023. Rozdělení je potřeba předem nahlásit na obecní úřad, nejpozději do 31.5.2023

Ti, kdo nemají možnost platit místní poplatky bezhotovostním převodem z účtu, mohou zaplatit i na pokladně obecního úřadu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, nejdříve však od února 2024, a to pouze v úředních dnech, v těchto časech:

PONDĚLÍ 8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
STŘEDA 8,00 – 11,00 13,00 – 17,00
PÁTEK 8,00 – 11,00 ---

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny a časy pro vybírání poplatků respektovali.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 26 obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, jsou povinni každoročně oznámit tento nárok na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15. ledna příslušného roku. Pokud nárok na osvobození popř. zánik nároku vznikne v průběhu roku, je plátce povinen toto oznámit správci poplatku nejpozději do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Nárok na osvobození musí žadatel prokázat (potvrzení o studiu mimo okres ČB a ČK. Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Na obecním úřadu je stále možné zakoupit sáčky na psí exkrementy, které jsou dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet. Sada 100 ks stojí symbolických 20,- Kč.