Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Místní poplatky

Místní poplatky

Informace o placení místních poplatků v roce 2020

Na úvod upozorňujeme na novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2019, která je k dispozici na webových stránkách obce:

https://www.kamenny-ujezd.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Roční sazby místních poplatků pro rok 2020 dle OZV č. 1/2019 platné od 1.1.2020:

Místní poplatky

Roční sazba

Poznámka

Odpad

Trvale hlášená osoba do 69 let

500,-

 

Trvale hlášená osoba od 70 let výše

250,-

Úleva dle čl. 25, odst. 3b) OZV 1/2019

Každé třetí a další dítě (počítaje od nejstaršího), které žije ve společné domácnosti, kde žádné z dětí nemá vlastní příjem a nedosáhlo věku 18 let

0

Osvobození

dle čl. 25, odst. 2a)

OZV 1/2019

Rekreační objekt

500,-

 

Pes

První pes

200,-

 

Druhý a každý další pes (držitel do 65 let)

500,-

 

Druhý a každý další pes (držitel nad 65 let)

300,-

 

Vyhrazené parkovací stání (u bytových domů)

960,-

 

Ostatní osvobození a úlevy jsou podrobně popsány v OZV č. 1/2019

Pro placení všech místních poplatků obec preferuje bezhotovostní úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 101631442/0300 nebo 4225231/0100 tak, aby byla na tento účet připsána nejpozději do 31.5.2020. Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než 1.500,- Kč, si mohou rozdělit platby do 2 splátek. V tomto případě, je splatnost druhé poloviny poplatku 30.11.2020.

Pro rok 2020 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*
Krasejovka 20* Bukovec       21*  
Milíkovice  22* Březí    23*  
Radostice      24*     Opalice 25*
Rančice   26* Kosov 27*

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!

Variabilní symbol musí být vždy minimálně 4místný, u jednomístných č.p. bude přidávána nula vlevo od čísla, např. Krasejovka č.p. 1 bude mít VS 2001.

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty).

Místní poplatky na rok 2020 mohou občané platit také kartou na pokladně obecního úřadu, a to pouze v úředních hodinách, tj.:

  Pondělí       7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Středa    7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Pátek     7,30 – 11,30          ---

Žádáme občany, aby uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.V době nařízené karantény a nouzového stavu je pozastaveno přijímání plateb v hotovosti.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 25 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí žadatel prokázat. Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.