Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Výsledky výběrových řízení

Rok  2011

05.05.2011: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy domu č-p. 67"

21.06.2011: Výsledek výběrového řízení - "Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ"

21.06.2011: Výsledek výběrového řízení - "Výstavba místní komunikace Ke Hřišti"

23.08.2011: Výsledek výběrového řízení - "Oprava místních komunikací: část ul. Plavnická, část komunikace - náves Krasejovka a komunikace č.p. 979 Krasejovka"

01.12.2011: Výsledek výběrového řízení - "Změna zastřešení tělocvičny ZŠ Kamenný Újezd"

 

Rok 2012

27.02.2012: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy domu č.p. 207"  smlouva o dílo + dodatek

03.04.2012: Výsledek výběrového řízení - "Oprava Dělnické ulice - změna A" smlouva o dílo + dodatek č.1; dodatek č. 2

07.08.2012: Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníku Budějovická ulice"  smlouva o dílo

27.09.2012: Výsledek výběrového řízení - "Oprava mostku v k.ú. Kamenný Újezd" smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

25.10.2012: Výsledek výběrového řízení - "Oprava místní komunikace Na Babkách"  smlouva o dílo    dodatek č.1

 

Rok 2013

16.01.2013: Výsledek výběrového řízení - "Regenerace hřbitova u kostela Všech svatých" smlouva o dílo + dodatek č.1

16.01.2013: Výsledek výběrového řízení - "Zpracovatel Územního plánu obce Kamenný Újezd" smlouva o dílo

20.08.2013: Výsledek výběrového řízení - "Rozšíření komunikace Kamenný Újezd - Pod Laznou" smlouva o dílo + dodatek č.1

28.08.2013: Odborný posudek - výsledek výběrového řízení - "Přístavba MŠ Kamenný Újezd" smlouva o dílo + dodatek č. 1

07.10.2013: Odborný posudek - výsledek výběrového řízení - "Oprava  komunikace č.kat. 613, 601 v k.ú. Opalice, č.kat. 592/1 v k.ú. Kosov u Opalic smlouva o dílo

06.12.2013: Výsledek výběrového řízení - „Oprava propojení mezi ČS a VDJ včetně rekonstrukce ATS – Kamenný Újezd“ smlouva o dílo

 

Rok 2014

06.05.2014: Výsledek výběrového řízení - " Oprava ulice Lomená, Kamený Újezd" + smlouva o dílo

17.09.2014: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy bytové jednotky ve 2. NP bytového domu č.p. 207" + smlouva o dílo

 

Rok 2015

24.03.2015: Odborný posudek - výsledek výběrového řízení - "Chodníky - silnice III - 000354" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

24.03.2015: Odborný posudek - výsledek výběrového řízení - "Místní komunikace čp. 2910/1 v k.ú. Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

17.06.2015: Výsledek výběrového řízení - "Prodloužení veřejného osvětlení v osadě Kosov" + smlouva o dílo

27.08.2015: Výsledek výběrového řízení - "Výstavba MK U kina" + smlouva o dílo - zrušeno: odstoupení od smlouvy

27.08.2015: Výsledek výběrového řízení - "Rekonstrukce podkroví domu č.p. 55" + smlouva o dílo

03.11.2015: Výsledek výběrového řízení - "Kolový traktor s nakladačem" + smlouva o dílo

05.11.2015: Výsledek výběrového řízení - "Účelová komunikace k rybníku Punčocha" + smlouva o dílo

 

ROK 2016

27.03.2016: Výsledek výběrového řízení - "Výstavba místní komunikace U Kina" + smlouva o dílo         

24.02.2016: Výsledek výběrového řízení - "Kamenný Újezd, 5. května - stavební úpravy kanalizace" + smlouva o dílo + dodatek č. 1

23.03.2016: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy objektu - vestavba výtahu" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3

23.5.2016: Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníků v Plavnické ulici - Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2  + dodatek č. 3

13.7.2016: Výsledek výběrového řízení - "Oprava  chodníku - Kamenný Újezd (k viaduktu)" + smlouva o dílo

29.08.2016: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy kanaliace - Kamenný Újezd (propojení ulice Budějovická a Dolní)" + smlouva o dílo

19.10.2016:  Výsledek výběrového řízení  - "Kamenný Újezd - Oprava Nádražní ulice" +  smlouva o dílo + dodatek č.1

 

ROK 2017

24.01.2017:  Výsledek výběrového řízení  - "Nákup kontejnerového nosiče + kontejneru"  + smlouva o dílo

13.02.2017:  Výsledek výběrového řízení  - "Revitalizace vodní nádrže p.č. 1412 Kamenný Újezd - náves a revitalizace vodní nádrže p.č. 1267/5 Kamenný Újezd - Lazna" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

07.07.2017:   Výsledek výběrového řízení - "Výměna osobního výtahu v objektu DPS Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

01.08.2017:   Výsledek výběrového řízení - "Oprava MK Bůrek, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

01.08.2017:   Výsledek výběrového řízení - "Parkoviště u ZŠ, ul. 5. května, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č.1

 

ROK 2018

24.01.2018:   Výsledek výběrového řízení  - "Kamenný Újezd - kanalizace pro místní část Bukovec, objekty SO 01 a SO02" + smlouva o dílo

31.01.2018:   Výsledek výběrového řízení  - "Obnova čerpací stanice odpadních vod ulice Luční" + smlouva o dílo

27.02.2018:   Výsledek výběrového řízení  - "Kamenný Újezd, Plavnická ulice - obnova kanalizace a vodovodu" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č.2

01.03.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Rozšíření kolumbária Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

21.05.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníků - Náměstí, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

30.05.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Solární ohřev v Mateřské škole Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

23.10.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Kryté stání pro 3 osobní automobily u domu č.p. 207" + smlouva o dílo