Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Výsledky výběrových řízení

ROK 2024

17. 01. 2024   Výsledek výběrového řízení - Vypracování PD na akci Odkanalizování a ČOV v osadě Kosov a odkanalizování kempu Štilec

11. 03. 2024  Výsledek výběrového řízení - Stavební úprava chatky na poz. č. p. st. 888 v k. ú. Kamenný Újezd

21. 03. 2024 Výsledek výběrového řízení - Obnova veřejného osvětlení v obci Kamenný Újezd 2023

15. 05. 2024 Výsledek výběrového řízení - Oprava povrchů účelové komunikace a rekonstrukce VO – ul. Hřbitovní

05. 06. 2024 Výsledek výběrového řízení - Kamenný Újezd – výtlak a ČS splaškových vod Na Dolech

 

ROK 2023

22.03.2023    Výsledek výběrového řízení - Multifunkční hřiště ZŠ

22.03.2023:   Výsledek výběrového řízení - Prodloužení vodovodu v ulici Hřbitovní

21. 06. 2023:   Výsledek výběrového řízení - Lapák písku u ČOV Kamenný Újezd

21. 06. 2023:   Výsledek výběrového řízení - Odkanalizování osady Kosov včetně ČOV

27. 09. 2023:   Výsledek výběrového řízení - Přestavba bytů na třídu mateřské školy

28. 11. 2023:  Výsledek výběrového řízení - Malotraktor s kabinou, sněhovou radlicí a rozmetadlem

 

ROK 2022

20.01.2022:   Výsledek výběrového řízení  -  Oprava VO v ul. Dělnická + smlouva o dílo + dodatek č. 1

27.01.2022:   Výsledek výběrového řízení  -  Chodník v části ulice Dělnická, Kam. Újezd + smlouva o dílo + dodatek č.1

20.04.2022:   Výsledek výběrového řízení  - sekací malotraktor + kupní smlouva

08.07.2022:  Výběr projektanta na akci "Přístavba Základní školy v Kamenném Újezdě a rekonstrukce stávajícího objektu    prostoru školní kuchyně a jídelny - veškeré informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele:                

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-538287104/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-538287104/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1263625913-538287103/VysledekZadavacihoPostupu-1263625913-538287103/

01.09.2022:   Výsledek výběrového řízení - Chodník v ul. 5. května, Kamenný Újezd + smlouva o dílo

09.09.2022:   Výsledek výběrového řízení - Veřejné osvětlení Opalice + smlouva o dílo

 

 

ROK 2021

25.01.2021   Výsledek výběrového řízení  -  Úprava plochy a ÚK na pozemku p.č. 2927/6 v k.ú. Kamenný Újezd
                           + smlouva o dílo + dodatek č.1

18.03.2021   Výsledek výběrového řízení  -  Úprava křižovatky Kamenný Újezd - II.etapa + smlouva o dílo + dodatek č.1
                           + příloha - změnový list

24.03.2021   Výsledek výběrového řízení  -  ČOV Kamenný Újezd - obnova odvodňovacího zařízení + smlouva o dílo

26.04.2021   Výsledek výběrového řízení  -  Oprava mostovky Lávky přes silnici č. I/3 u Štilce - ev.č. 34d-L1
                           + smlouva o dílo + dodatek č.1 + příloha

12.10.2021:   Výsledek výběrového řízení - Oprava komunikace Plavnická + smlouva o dílo  + dodatek č.1

02.12.2021:   Výsledek výběrového řízení  - Oprava kanalizace a chodníku v ul. Budějovická + smlouva o dílo 
                            + dodatek č.1

 

Milíkovice -  vodovod včetně vodovodních přípojek: kompletní dokumentace k výběrovému řízení a k průběhu zakázky  je uveřejněna na webovém portálu:

https://nen.nipez.cz/profil/obeckamennyujezd

 

 

ROK 2020

17.01.2020:  Výsledky výběrového řízení - "Úprava křižovatky Kamenný Újezd - I. etapa" + smlouva o dílo + dodatek č.1

13.02.2020:  Vysledek výběrového řízení - "Workoutové hřiště"  +  smlouva o dílo

27.04.2020:  Výsledek výběrového řízení  - "Oprava povrchu MK Náměstí, K.Újezd" + smlouva o dílo

20.08.2020:  Výsledek výběrového řízení - "ÚK ke hřbitovu, Kamenný Újezd"  + smlouva o dílo

30.11.2020:   Výsledek výběrového řízení   - "Oprava povrchu a parkoviště u hřitova, Kamenný Újezd + smlouva o dílo

28.12.2020    Výsledek výběrového řízenií - "Sanitární zařízení Štilec" + smlouva o dilo  + dodatek č. 1

 

 

ROK 2019

28.03.2019:  Výsledek výběrového řízení - "Dodávka a montáž dopravního značení v obci Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

28.03.2019:  Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníků na Náměstí, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č. 1

24.04.2019: Výsledek výběrového řízení - "Obnova vodovodu v ulici Polní, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č. 1

24.04.2019:  Výsledek výběrového řízení - "Prodloužení chodníku - MÚK Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

27.08.2019:  Výsledek výběrového řízení   - "Obnova vodovodu v Plavnické ul., Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č.1

27.08.2019:  Výsledek výběrového řízení  - "Obnova kanalizace u a prodloužení vodovodu u kostela, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

27.08.2019:  Výsledek výběrového řízení  - "Rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

Hala na piliny a štěpku - kompletní dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na webovém portálu: https://nen.nipez.cz

27.08.2019:   Výsledek výběrového řízení - "Technický dozor investora + koordinátor BOZP - hala na piliny a štěpku" + příkazní smlouva TDI - hala + dodatek č. 1 +   příkazní smlouva Koordinátor BOZP - hala

ČOV Krasejovka - kompletní dokumentace k výběrovému řízení a k průběhu zakázky  je uveřejněna na webovém portálu: https://nen.nipez.cz

27.08.2019:  Výsledek výběrového řízení - "Technický dozor investora + koordinátor BOZP - ČOV Krasejovka" + Příkazní smlouva - KBOZP ČOV,  Příkazní smlouva TDI ČOV + dodatek č. 2_

21.10.2019:  Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníků - Náměstí, Kamenný Újezd - II. etapa"  + smlouva o dílo

02.11.2019:  Výsledek výběrového řízení - "Kolový traktor pro TS Kamenný Újezd" + kupní smlouva

18.11.2019:  Výsledek výběrového řízení   - Projektová dokumentace - vodovod Milíkovice vč. přípojek + smlouva o dílo

09.12.2019:  Výsledek výběrového řízení -  Oprava části MK Plavnická - Švehlák, dolní část + smlouva o dílo

 

ROK 2018

24.01.2018:   Výsledek výběrového řízení  - "Kamenný Újezd - kanalizace pro místní část Bukovec, objekty SO 01 a SO02" + smlouva o dílo

31.01.2018:   Výsledek výběrového řízení  - "Obnova čerpací stanice odpadních vod ulice Luční" + smlouva o dílo

27.02.2018:   Výsledek výběrového řízení  - "Kamenný Újezd, Plavnická ulice - obnova kanalizace a vodovodu" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č.2

01.03.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Rozšíření kolumbária Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

21.05.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníků - Náměstí, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

30.05.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Solární ohřev v Mateřské škole Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

23.10.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Kryté stání pro 3 osobní automobily u domu č.p. 207" + smlouva o dílo

 + dodatek č. 1

21.12.2018:   Výsledek výběrového řízení - "Doplnění cest na starém hřbitově Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

21.12.2018:   Výsledek výběrového řízení - „Kanalizační výtlačný řad – Kamenný Újezd Na Dolech“ + smlouva o dílo

 + dodatek č. 1

ROK 2017

24.01.2017:  Výsledek výběrového řízení  - "Nákup kontejnerového nosiče + kontejneru"  + smlouva o dílo

13.02.2017:  Výsledek výběrového řízení  - "Revitalizace vodní nádrže p.č. 1412 Kamenný Újezd - náves a revitalizace vodní nádrže p.č. 1267/5 Kamenný Újezd - Lazna" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

07.07.2017:   Výsledek výběrového řízení - "Výměna osobního výtahu v objektu DPS Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

01.08.2017:   Výsledek výběrového řízení - "Oprava MK Bůrek, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo

01.08.2017:   Výsledek výběrového řízení - "Parkoviště u ZŠ, ul. 5. května, Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č.1

ROK 2016

27.03.2016: Výsledek výběrového řízení - "Výstavba místní komunikace U Kina" + smlouva o dílo         

24.02.2016: Výsledek výběrového řízení - "Kamenný Újezd, 5. května - stavební úpravy kanalizace" + smlouva o dílo + dodatek č. 1

23.03.2016: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy objektu - vestavba výtahu" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3

23.5.2016: Výsledek výběrového řízení - "Oprava chodníků v Plavnické ulici - Kamenný Újezd" + smlouva o dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2  + dodatek č. 3

13.7.2016: Výsledek výběrového řízení - "Oprava  chodníku - Kamenný Újezd (k viaduktu)" + smlouva o dílo

29.08.2016: Výsledek výběrového řízení - "Stavební úpravy kanaliace - Kamenný Újezd (propojení ulice Budějovická a Dolní)" + smlouva o dílo

19.10.2016:  Výsledek výběrového řízení  - "Kamenný Újezd - Oprava Nádražní ulice" +  smlouva o dílo + dodatek č.1