Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Turistika > Památky v obci

Památky v obci

Kamenný Újezd, malebný kout mezi pravým břehem řeky Vltavy s četnými meandry a peřejemi a Poříčským polesím. Křižovatka důležitých komunikací s památkami koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince.

Bukovec: Strážní domek koněspřežky č.p. 16

Strážní domek koněspřežky č.p. 16 Strážní domek koněspřežky č.p. 16

 

Plavnice:  socha sv. Jana Nepomuckého (byla restaurována v r. 2005)

Výklenková boží mukaKamenný Újezd: Městečko s odděleným náměstím bylo založeno ve 2. polovině 13. století. Farní kostel Všech Svatých, připomínaný již 1290, byl na konci 15. století přestavěn v pozdně gotickém slohu (kamenný sanktuář). Věž postavena 1690, nová loď a barokní úpravy datovány 1727. Fara s hospodářskými budovami má renesanční jádro, stavebně upravená byla v 18. stol. V 19. století se v místě těžilo hnědé uhlí a tuha, u rekreačního rybníka Štilec se dochovaly dva kamenné propustky a strážní domek bývalé koněspřežní železnice. Významné pravěké a raně středověké osídlení okolí obce dokládá několik velkých mohylníků. V blízkosti samot  U Kotka je zbytek většího pravěkého mohylového pohřebiště. V trati Hamerský les, 3500 m jihovýchodně od středu obce se dochovalo 8 nízkých, raně středověkých mohyl. Z největšího mohylníku v poloze Obecní les, který zasahuje až na katastr obce Plav, se dochovalo 35 mohyl z doby bronzové až halštatské. V lokalitě Kotkův Hrádek jsou na vysoké skále nad Vltavou dochované zbytky středověkého hradu Maškovec, založeného před 1380, který byl 1493 opuštěn. Hrad obdélného půdorysu byl těžce poškozen rozebíráním na stavební kámen v 19. století.

Krasejovka: Výklenková boží muka, návesní kaplička se zvoničkou z 1920. 

Kosov: Asi 120 m východně od osady stavbou triangulačního bodu zničena pravěká mohyla. Dochovaná část dalšího mohylníku v lese asi 1000 m od středu Milíkovic (2 mohyly). Mlýn U Sovů částečné zachován v č.p. 12.

Opalice: Na poli někdejšího Bürgerova (Kolouchova) statku, 500 m jihovýchodně od středu osady, rozvlečeno 12 mohyl z doby bronzové, halštatské a laténské. Ves dvorcového charakteru se selskými usedlostmi ze 16. století. dům čp.11 je zdoben sgrafity, pozdně gotický patrový špýchar se nachází v čp. 10. Památný dub.

Radostice: Pozdně gotický dvorec z jehož jádra se dochoval kamenný obytný dům a dva špýchary v zemědělské usedlosti čp. 1. Hodnotná sgrafitová výzdoba je patrná na štítové partii obytného domu. Lidové zemědělské usedlosti.

Rančice: Selské lidové usedlosti, památkově chráněn je špýchar a stodola ze 1780 v čp. 3.

Oprava kapličky u Rančic na jaře r. 2007:

Původní stav

Stav po rekonstrukci

kaplička u Rančic

kaplička u Rančic

děkovný list

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.kamenny-ujezd.cz

Registrujte se zde

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Návštěvnost stránek

566092