Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Placení místních poplatků

Placení místních poplatků

Placení místních poplatků v roce 2019                                         

Pro placení místních poplatků za odpad a za psy, popř. nájemné z hrobů obec preferuje bezhotovostní úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet obce č. 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31.5.2019 byla na tento účet připsána. Zároveň žádáme, aby poplatky na rok 2019 hrazené převodem z účtu byly převáděny až po 1. lednu 2019!

Pro rok 2019 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek 11*19
Krasejovka 20*19   Bukovec       21*19  
Milíkovice  22*19 Březí    23*19  
Radostice      24*19     Opalice 25*19
Rančice   26*19 Kosov 27*19

 * = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu!         

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty).

Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než 1.500,- Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je splatnost nejpozději do 31.5. a 30.11.2019.

Místní poplatky mohou občané platit i v hotovosti do pokladny OÚ od 21. ledna 2019, a to pouze v úředních hodinách, tj.:

            každé pondělí a středu                     7,30 – 11,30                12,30 – 17,00

            každý pátek                                      7,30 – 11,30                         ---

Z provozních důvodů žádáme občany, aby uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.

Občané, osvobození od poplatku za odpad dle čl. 24 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku) tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí žadatel prokázat (např. nájemní smlouvou apod.). Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Výše místních poplatků pro rok 2019 dle OZV č. 1/2012 platné od 1.1.2013:

- odpad:                                              500,- Kč/trvale hlášenou osobu/rok                                                                                                                      500,- Kč/rekreační objekt/rok

- první pes:                                         100,- Kč/rok                                                                              

- první pes důchodci:                            50,- Kč/rok

- druhý a každý další pes:                   200,- Kč/rok

Informace pro majitele psů:

Na obecním úřadu je stále možné zakoupit sáčky na psí exkrementy, které jsou dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet. Sada 100 ks stojí symbolických 20,- Kč.