Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Aktuality > Obnovený kamenný kříž na hřbitově

Obnovený kamenný kříž na hřbitověNeodmyslitelným a typickým symbolem křesťanského pohřebiště byl ve své době velký ústřední kříž, který nalezeme i uprostřed starší části našeho hřbitova dokončené roku 1925.

            Příběh centrálního kříže je delší a mnohem  zajímavější, než by se mohlo na první pohled zdát. Ve statku čp. 8 zvaném dodnes „u Zátků“ se tehdejším hospodářům Prokopovi a Rozině Pufferovým narodil 1. prosince 1861 syn František, který byl po studiích 17. července 1887 vysvěcen na kněze, aby nakonec působil jako děkan v Rychnově nad Malší až do své smrti roku 1929. Během svého života nikdy nezapomněl na svou rodnou obec, kam se rád vracel. Po smrti rodičů založil na poli při cestě do Březí malý park, který dodnes nalezneme na severním okraji obce, při křižovatce Dělnické ulice a ulice Pod Laznou. V parku nechal roku 1910 vztyčit jako vzpomínku na rodiče kamenný kříž, který navíc 19. prosince 1919 vysvětil českobudějovický biskup Josef Antonín Hůlka. Když byl dokončen nový hřbitov východně od kostela, věnoval děkan František Puffer rodinný kříž jako ústřední symbol nového pohřebiště. Osobně se pak 23. srpna 1925 účastnil slavnostního vysvěcení hřbitova s přeneseným křížem. Když se 12. ledna 1929 uzavřela životní pouť významného rodáka, splnilo se mu přání a byl pohřben na novém hřbitově v Kamenném Újezdě před kříž, který sem před čtyřmi lety věnoval. Kříž s hrobem Františka Puffera zde najdeme dodnes, ale jak ubíhala desetiletí, hrobů kolem přibývalo a řady pamětníků řídly, na kříž se usazovaly stopy času a na jeho příběh se pomalu zapomnělo.

            V letošním roce se jeden z potomků rodu Pufferů, pan Frederic Kryz rozhodl obnovit památku na své předky. V dubnu letošního roku opravil hrob děkana Puffera. Od poloviny července připravoval obnovu kamenného kříže, kterou ve značné míře prováděl restaurátor Vladimír Hlušička za účasti dalších pomocníků. V polovině srpna bylo kolem kříže postaveno lešení, ořezány větve a následně sejmut 80 kg těžký litinový korpus Ukřižovaného Ježíše a mramorová deska z hrobu Františka Puffera. Nápisová deska byla po sejmutí očištěna a písmo vytaženo stříbrem, stejně jako letopočet 1910 a text vytesaný na těle kamenného kříže. V druhé polovině září byla socha Ježíše a tabulka s nápisem INRI odvezena do Prahy na pozlacení, aby se po týdnu oba artefakty vrátily zpět. Na začátku října byl opraven betonový sokl kříže. Veškeré práce na restaurování ústředního kříže a kněžského hrobu za finančního přispění naší obce skončily 20. října 2018.

            Hlavní kříž je tak znovu ozdobou obecního hřbitova a příkladem, že osud naší minulosti spočívá převážně v našich rukou. Je potřeba především ocenit, že iniciativa na obnovu památky naší společné historie vzešla od občana, pana Frederica Kryze, který uhradil nejen většinu nákladů, ale provedl i značnou část prací. Za tento realizovaný projekt si od nás všech nepochybně zaslouží upřímné uznání a poděkování.

Fotografie kříže jsou ve fotogalerii.

PhDr. Roman Lavička, PhD.